logo

Posts Tagged ‘ซีลยางกันลามไฟ ตู้ดับเพลิง’

  • May 14, 2018
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลยางกันลามไฟ ตู้ดับเพลิง

ซีลยางกันลามไฟ ตู้ดับเพลิง

ซีลยางกันลามไฟ ตู้ดับเพลิง (Flame Retardant Resistant Rubber Seals UL94) รายละเอียด ยางฟองน้ำโปรไฟล์คือยางฟองน้ำที่ผ่านการสร้างด้วยแนวทางการเอ็กทรูชั่น ( Extrusion Process) ไหลผ่าน Die Tooling ตามหน้าตัดหรือ Cross Section ที่อยากได้ผิวข้างนอกจะมีลักษณะเป็นผิวเรียบส่วนผิวภายในจะมีลักษณะเป็นฟองอากาศที่บ่อย. ยางฟองน้ำโปรไฟล์มีนานัปการหน้าตัด ( Cross section ) ดังเช่นว่ายางฟองน้ำสี่เหลี่ยม , ยางฟองน้ำกลม , ท่อที่ทำจากยางฟองน้ำ , ยางฟองน้ำ L-shape , ยางฟองน้ำ D -Section , ยางฟองน้ำ U channels เป็นต้น การใช้งานซีลยางฟองน้ำใช้ประโยชน์งานสำหรับซีลนานัปการอุตสาหกรรมตัวอย่างเช่น Building & Construction , Automotive , Food & Beverage , Sport Equipment , Marine หรือแม้กระทั้งเป็นส่วนประกอบเครื่องจักรต่างๆทั้งนี้การเลือกใช้งานสำหรับแต่ละอุตสาหกรรมก็ยังขึ้นกับวัตถุดิบยางเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานแต่ละประเภท. ซีลยางกันลามไฟ ตู้ดับเพลิง (Flame Retardant Resistant Rubber Seals UL94) ซีลยางกันลามไฟสินค้า Product Flame Retardant Resistant Rubber Seals UL94 ซีลยางกันลามไฟตู้อบไอน้ำ / สตีม / สตรีม Steam Flame Retardant Resistant Rubber Seals UL94 ซีลยางกันลามไฟห้องอบไอน้ำ / สตีม / สตรีม Steam Room Flame Retardant Resistant Rubber Seals UL94 ซีลยางกันลามไฟเครื่องทำไอน้ำ / สตีม
Read More