logo

Posts Tagged ‘ซีลตู้อบ Oven Seals’

  • July 24, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลตู้อบ Oven Seals

ซีลตู้อบ Oven Seals

รายละเอียด ซีลตู้อบ Oven Seals การที่จะทำ ซีนยางที่ตรงตามความต้องการนั้นบางทีอาจควรต้องตัดงานเพื่อทำพื้นยางจำพวกให้ตรงกับสิ่งที่จำเป็นสำหรับในการใช้งานเพื่อจะนำไปติดตั้งหรือติดขอบในสิ่งที่ทางลูกค้าอยากได้ใช้งานซึ่งซีนยางนั้นต้องมีคุณลักษณะตรงสิ่งที่ต้องการและลักษณะของงานต้องตรงความพอดี สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา Tel : 02 – 444 – 6871 Mobile : 095 – 206 – 8185 วัตถุดิบ ซีลตู้อบ Oven Seals  : ซีลยางNR /  ซีลยางNBR / ซีลยางEPDM / ซีลยางCR / ซีลยางSilicone / ซีลยางviton ซีลตู้อบ Oven Seals   อุตสาหกรรม ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล การใช้งานเฉพาะด้าน ซีลตู้อบ Oven Seals  :  ซีลยางฟองน้ำตู้อบ ซิลิโคน , ซีลยางฟองน้ำตู้อบ CR , ซีลยางฟองน้ำตู้อบ ซีอาร์ , ซีลยางฟองน้ำตู้อบ Neoprene , ซีลยางฟองน้ำตู้อบ นีโอพรีน , ยางฟองน้ำซีลตู้อบ , ยางฟองน้ำซีลตู้อบ Square , ยางฟองน้ำซีลตู้อบ ตัว E ,
Read More