logo

Posts Tagged ‘ซีลตู้อบ High heat resistance’

  • July 24, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลตู้อบ High heat resistance

ซีลตู้อบ High heat resistance

รายละเอียด ซีลตู้อบ High heat resistance โรงงานเครื่องเรือนหรืออุตสาหกรรมแนวทางการทำเฟอร์นิเจอร์นั้นนิยมใช้ยางเป็นส่วนประกอบในการรองขอบตู้ร้องหน้าตู้แล้วก็ยังได้มีการสั่งทำเขตเฉพาะ ชิ้นงานเฉพาะซีนยาง profile เฉพาะหรือซีนยางลักษณะ 1 pvc ตามการใช้งานเฉพาะซึ่งเฟอร์นิเจอร์นั้นใช้ในระบบการทำงานในทุกทุกที่ก็เลยจะต้องมีสิ่งที่สมควรสำหรับในการใช้งานให้ตรงจุดก็เลยจะช่วย คุ้มครองแล้วก็มีคุณภาพอย่างเหมาะควร สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา Tel : 02 – 444 – 6871 Mobile : 095 – 206 – 8185 วัตถุดิบ ซีลตู้อบ High heat resistance  : ซีลยางเอ็นอาร์ /  ซีลยางเอ็นบีอาร์ / ซีลยางอีพีดีเอ็ม / ซีลยางซีอาร์ / ซีลยางซิลิโคน / ซีลยางไวตัน ซีลตู้อบ High heat resistance   อุตสาหกรรม ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล การใช้งานเฉพาะด้าน ซีลตู้อบ High heat resistance  :  ยางขอบประตูตู้อบ ตัว U , ยางขอบประตูตู้อบ ตัว V , ยางขอบประตูตู้อบ ตัว J , ยางขอบประตูตู้อบ ตัว
Read More