logo

Posts Tagged ‘ซีลตู้อบ ฟองน้ำ’

  • July 25, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลตู้อบ ฟองน้ำ

ซีลตู้อบ ฟองน้ำ

รายละเอียด ซีลตู้อบ ฟองน้ำ ความต่างของยางธรรมชาติและก็ยางสังเคราะห์แล้วก็ความแตกต่างของประเภทของซีนยาง profile เนื่องจากว่ารูปแบบของการนำไปใช้งานมีความจำเพาะของแต่ละด้านการทำงานที่ต่างกันอย่างชัดเจนก็เลยจำเป็นจะต้องเลือกซีนยางในการใช้งานให้เหมาะสมที่มีคุณลักษณะเนื้อยางจำต้องตรงสามารถทนต่อการทำงานในสิ่งนั้นเจริญ สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา Tel : 02 – 444 – 6871 Mobile : 095 – 206 – 8185 วัตถุดิบ ซีลตู้อบ ฟองน้ำ  : ซีลยางNR /  ซีลยางNBR / ซีลยางEPDM / ซีลยางCR / ซีลยางSilicone / ซีลยางviton ซีลตู้อบ ฟองน้ำ   อุตสาหกรรม ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล การใช้งานเฉพาะด้าน ซีลตู้อบ ฟองน้ำ  :  ยางขอบประตูตู้อบ โอริ่งคอร์ด , ยางขอบประตูตู้อบ O-Ring Cord , ยางขอบประตูตู้อบ อีพีดีเอ็ม , ยางขอบประตูตู้อบ EPDM , ยางขอบประตูตู้อบ ทนความร้อน , ยางขอบประตูตู้อบ ทนความร้อนสูง , ยางขอบประตูตู้อบ ทนร้อน , ยางขอบประตูตู้อบ ทนร้อนสูง , ยางขอบประตูตู้อบ ฟู้ดเกรด
Read More