logo
 • March 15, 2018
 • Uncategorized
 • Comments Off on ยางซีลตู้อบ sponge

ยางซีลตู้อบ sponge

ยางซีลตู้อบ sponge

รายละเอียด

ยางที่มีบริการ ดังเช่นว่า HNBR , EPDM , FKM(VITON) , SILICONE เป็นต้น ดังนี้เว้นเสียแต่ การใช้แรงงานทางด้านความร้อน และก็ ยังมี ต้นเหตุอื่นๆสำหรับการเลือกการใช้งานยางแต่ละชนิด เป็นต้นว่า น้ำมัน , สารเคมี , โอโซน , การใช้แรงงานด้านไฟฟ้า หรือการใช้งานด้านของกิน ฯลฯ

ยางฉนวนไฟฟ้า หรือ Non-Conductive Rubber เป็นยางที่มีค่าแรงต้านทานไฟฟ้าสูงมาก ( Volume Resistivity) >100 Ω ซึ่งจะก่อให้ ยางมีความเป็นฉนวน พวกเราบริการรับผลิตยางฉนวนกระแสไฟฟ้า อีกทั้ง Extruded Rubber Profiles และ Rubber molding part ดังเช่นว่า ซีลยางหุ้มห่อสายเคเบิล , แผ่นยางฉนวนกระแสไฟฟ้า ฯลฯ

ยางซีลตู้อบ sponge

 • ยางซีลตู้อบ / เตาอบฟองน้ำ Sponge Oven Seals Rubber
 • ยางซีลตู้อบ / เตาอบตัน Solid Oven Seals Rubber
 • ยางซีลตู้อบ / เตาอบสี่เหลี่ยม Square Oven Seals Rubber
 • ยางซีลตู้อบ / เตาอบวงกลมหรือโอริงคอร์ด O ring Cord / Circle Oven Seals Rubber
 • ยางซีลตู้อบ / เตาอบครึ่งวงกลม Semicircle / Dome Shaped / Round Shape Oven Seals Rubber
 • ยางซีลตู้อบ / เตาอบสี่เหลี่ยมตัน Square Cord Oven Seals Rubber
 • ยางซีลตู้อบ / เตาอบสี่เหลี่ยมรู Square Tubes Oven Seals Rubber
 • ยางซีลตู้อบ / เตาอบครึ่งวงกลมรู Dome Shaped Tube
 • ยางซีลตู้อบ / เตาอบโปรไฟล์ Profile Oven Seals Rubber
 • ยางซีลตู้อบ / เตาอบตัวเจ J Profile / J Channels / J Shapes / J Section Oven Seals Rubber
 • ยางซีลตู้อบ / เตาอบตัวพี P Profile / P Channels / P Shapes / P Section Oven Seals Rubber
 • ยางซีลตู้อบ / เตาอบตัวอี E Profile / E Channels / E Shapes / E Section Oven Seals Rubber
 • ยางซีลตู้อบ / เตาอบตัววี V Profile / V Channels / V Shapes / V Section Oven Seals Rubber
 • ยางซีลตู้อบ / เตาอบตัวดี D Profile / D Channels / D Shapes / D Section Oven Seals Rubber
 • ยางซีลตู้อบ / เตาอบตัวเอส S Profile / S Channels / S Shapes / S Section Oven Seals Rubber
 • ยางซีลตู้อบ / เตาอบตัวยู U Profile / U Channels / U Shapes / U Section Oven Seals Rubber
 • ยางซีลตู้อบ / เตาอบตัวที T Profile / T Channels / T Shapes / T Section Oven Seals Rubber
 • ยางซีลตู้อบ / เตาอบตัวเอช H Profile / H Channels / H Shapes / H Section Oven Seals Rubber
 • ยางซีลตู้อบ / เตาอบตัวเอฟ F Profile / F Channels / F Shapes / F Section Oven Seals Rubber
 • ยางซีลตู้อบ / เตาอบตัวแอล L Profile / L Channels / L Shapes / L Section Oven Seals Rubber
 • ยางซีลตู้อบ / เตาอบตัวเอ็ม M Profile / M Channels / M Shapes / M Section Oven Seals Rubber
 • ยางซีลตู้อบ / เตาอบตัวเอ็น N Profile / N Channels / N Shapes / N Section Oven Seals Rubber
 • ยางซีลตู้อบ / เตาอบตัวดับบลิว W Profile / W Channels / W Shapes / W Section Oven Seals Rubber
 • ยางซีลตู้อบ / เตาอบตัวแซด Z Profile / Z Channels / Z Shapes / Z Section Oven Seals Rubber
 • ยางซีลตู้อบ / เตาอบกระดูกงู Weather Strip Oven Seals Rubber

ยางซีลตู้อบ sponge

กรุณาติดต่อได้ที่ฝ่ายขายได้ที่เบอร์
Tel : 02 – 444 – 6871
Mobile : 095 – 206 – 8185
Website : http://www.eurober.biz
Fanpage : https://www.facebook.com/Eurober
Google Plus : https://plus.google.com/112149958401011025713
Twitter : https://twitter.com/euroberweb

เราพร้อมให้การบริการให้กับท่าน

ซีลตู้อบ / เตาอบ (Oven Seals)