logo
 • March 15, 2018
 • Uncategorized
 • Comments Off on ซีลยางตู้อบ sponge

ซีลยางตู้อบ sponge

ซีลยางตู้อบ sponge

รายละเอียด

ซีลยางสำหรับรถยนต์กอล์ฟ Electric Golf Car เป็นซีลยางที่ใช้ประกอบหรือเป็นส่วนประกอบประกอบที่ใช้กับรถยนต์กอล์ฟ ซึ่งซีลยางควรจะมีคุณสมบัติในการทนสิ่งแวดล้อมการใช้งานดีเยี่ยม เหมาะสมใช้งานที่โล่งแจ้งเจริญ ทนแสงอาทิตย์ ทนน้ำฝน ทนการกัดกร่อนสารเคมีกรด-เบส UV Ozone บรรเจิด อายุการใช้งานได้นาน 5 ปีขึ้นไป

Eurober พวกเราบริการรับผลิตซีลยางสำหรับรถยนต์กอล์ฟ Electric Golf Car ตามแบบ/Size การใช้แรงงาน มีนานัปการ Profiles ให้คุณเลือกใช้งานอาทิเช่น H-Shapes , S-Shapes , U-Shapes ,ซีลขอบกระจก , ซีลกันน้ำ, ซีลยางกระดูกงู เป็นต้น

ยางขอบกระจก -ยางขอบหน้าต่าง ( Glazing Rubber) สำหรับซีลยางขอบกระจก–ซีลยางขอบหน้าต่าง เครื่องจักรใน Line การผลิต ซีลยางขอบหน้าต่างเรือ หรือซีลยางหน้าต่างรถไฟ ฯลฯ ทนสภาพการณ์การใช้แรงงานบรรเจิด ไม่ว่าจะเป็นความร้อน แสงแดด UV หรือสารเคมี เป็นต้น อายุการใช้งานนาน เรามีซีลยางขอบกระจกนานัปการ SIZE ให้ท่านเลือกใช้งาน พร้อมทั้งบริการรับผลิตตาม SIZEอื่นๆที่ท่านอยากได้

ซีลยางตู้อบ sponge

 • ซีลยางตู้อบ / เตาอบฟองน้ำ Sponge Oven Rubber Seals
 • ซีลยางตู้อบ / เตาอบตัน Solid Oven Rubber Seals
 • ซีลยางตู้อบ / เตาอบสี่เหลี่ยม Square Oven Rubber Seals
 • ซีลยางตู้อบ / เตาอบวงกลมหรือโอริงคอร์ด O ring Cord / Circle Oven Rubber Seals
 • ซีลยางตู้อบ / เตาอบครึ่งวงกลม Semicircle / Dome Shaped / Round Shape Oven Rubber Seals
 • ซีลยางตู้อบ / เตาอบสี่เหลี่ยมตัน Square Cord Oven Rubber Seals
 • ซีลยางตู้อบ / เตาอบสี่เหลี่ยมรู Square Tubes Oven Rubber Seals
 • ซีลยางตู้อบ / เตาอบครึ่งวงกลมรู Dome Shaped Tube
 • ซีลยางตู้อบ / เตาอบโปรไฟล์ Profile Oven Rubber Seals
 • ซีลยางตู้อบ / เตาอบตัวเจ J Profile / J Channels / J Shapes / J Section Oven Rubber Seals
 • ซีลยางตู้อบ / เตาอบตัวพี P Profile / P Channels / P Shapes / P Section Oven Rubber Seals
 • ซีลยางตู้อบ / เตาอบตัวอี E Profile / E Channels / E Shapes / E Section Oven Rubber Seals
 • ซีลยางตู้อบ / เตาอบตัววี V Profile / V Channels / V Shapes / V Section Oven Rubber Seals
 • ซีลยางตู้อบ / เตาอบตัวดี D Profile / D Channels / D Shapes / D Section Oven Rubber Seals
 • ซีลยางตู้อบ / เตาอบตัวเอส S Profile / S Channels / S Shapes / S Section Oven Rubber Seals
 • ซีลยางตู้อบ / เตาอบตัวยู U Profile / U Channels / U Shapes / U Section Oven Rubber Seals
 • ซีลยางตู้อบ / เตาอบตัวที T Profile / T Channels / T Shapes / T Section Oven Rubber Seals
 • ซีลยางตู้อบ / เตาอบตัวเอช H Profile / H Channels / H Shapes / H Section Oven Rubber Seals
 • ซีลยางตู้อบ / เตาอบตัวเอฟ F Profile / F Channels / F Shapes / F Section Oven Rubber Seals
 • ซีลยางตู้อบ / เตาอบตัวแอล L Profile / L Channels / L Shapes / L Section Oven Rubber Seals
 • ซีลยางตู้อบ / เตาอบตัวเอ็ม M Profile / M Channels / M Shapes / M Section Oven Rubber Seals
 • ซีลยางตู้อบ / เตาอบตัวเอ็น N Profile / N Channels / N Shapes / N Section Oven Rubber Seals
 • ซีลยางตู้อบ / เตาอบตัวดับบลิว W Profile / W Channels / W Shapes / W Section Oven Rubber Seals
 • ซีลยางตู้อบ / เตาอบตัวแซด Z Profile / Z Channels / Z Shapes / Z Section Oven Rubber Seals
 • ซีลยางตู้อบ / เตาอบกระดูกงู Weather Strip Oven Rubber Seals

ซีลยางตู้อบ sponge

กรุณาติดต่อได้ที่ฝ่ายขายได้ที่เบอร์
Tel : 02 – 444 – 6871
Mobile : 095 – 206 – 8185
Website : http://www.eurober.biz
Fanpage : https://www.facebook.com/Eurober
Google Plus : https://plus.google.com/112149958401011025713
Twitter : https://twitter.com/euroberweb

เราพร้อมให้การบริการให้กับท่าน

ซีลตู้อบ / เตาอบ (Oven Seals)