logo
 • March 15, 2018
 • Uncategorized
 • Comments Off on ซีลตู้อบ สี่เหลี่ยมรู

ซีลตู้อบ สี่เหลี่ยมรู

ซีลตู้อบ สี่เหลี่ยมรู

รายละเอียด

ซีลตู้อบยางซิลิโคน (Silicone Rubber Oven Seals) รับผลิตส่วนประกอบยางซิลิโคน ซีลตู้อบ ทนไฟสูง

อุณหภูมิสำหรับการใช้งาน สูงสุด 315 องศาเซลเซียล บริการรับผลิตซีลตู้อบ ยางซิลิโคนทั้งแบบ ยางซิลิโคนโซลิดโปรไฟล์ (Solid Silicone Rubber Profiles) และก็ แบบยางซิลิโคนฟองน้ำ (Sponge Silicone Rubber Profiles) ตามแบบหรือขนาด ดังที่อยาก สมรรถนะการทนน้ำมันปานกลาง-ดียอด ประสิทธิภาพการสัมผัสของกินปลอดภัย ได้รับมาตราฐานสากล เหมาะกับการใช้แรงงานในอุตสาหกรรมของกินและเครื่องดื่ม

ยางซิลิโคนซีลตู้อบ (Oven Seals Silicone Rubber) ประเภทต่างๆดังเช่น ซิลิโคนยางเอกซ์ทรูชั่น (Extrusions Rubber Silicone) , ยางต่อมุมซิลิโคน (Silicone Joint Rubber) , ซิลิโคนยางสี (Silicone Color Rubber)

จุดแข็ง FEATURES

– ถูกวางแบบมาพิเศษ เป็น ยางซิลิโคนซีลตู้อบ (Silicone Rubber Oven Seals)

– สามารถผลิตงานเอกซ์ทรูชั่นเจริญ (Extrusions)

– คุณสมบัติทนไฟสูง (High Heat Resistance)

– คุณสมบัติสัมผัสของกิน (Food Grade)

ซีลตู้อบ สี่เหลี่ยมรู

 • ซีลตู้อบ / เตาอบฟองน้ำ Sponge Oven Seals
 • ซีลตู้อบ / เตาอบตัน Solid Oven Seals
 • ซีลตู้อบ / เตาอบสี่เหลี่ยม Square Oven Seals
 • ซีลตู้อบ / เตาอบวงกลมหรือโอริงคอร์ด O ring Cord / Circle Oven Seals
 • ซีลตู้อบ / เตาอบครึ่งวงกลม Semicircle / Dome Shaped / Round Shape Oven Seals
 • ซีลตู้อบ / เตาอบสี่เหลี่ยมตัน Square Cord Oven Seals
 • ซีลตู้อบ / เตาอบสี่เหลี่ยมรู Square Tubes Oven Seals
 • ซีลตู้อบ / เตาอบครึ่งวงกลมรู Dome Shaped Tube
 • ซีลตู้อบ / เตาอบโปรไฟล์ Profile Oven Seals
 • ซีลตู้อบ / เตาอบตัวเจ J Profile / J Channels / J Shapes / J Section Oven Seals
 • ซีลตู้อบ / เตาอบตัวพี P Profile / P Channels / P Shapes / P Section Oven Seals
 • ซีลตู้อบ / เตาอบตัวอี E Profile / E Channels / E Shapes / E Section Oven Seals
 • ซีลตู้อบ / เตาอบตัววี V Profile / V Channels / V Shapes / V Section Oven Seals
 • ซีลตู้อบ / เตาอบตัวดี D Profile / D Channels / D Shapes / D Section Oven Seals
 • ซีลตู้อบ / เตาอบตัวเอส S Profile / S Channels / S Shapes / S Section Oven Seals
 • ซีลตู้อบ / เตาอบตัวยู U Profile / U Channels / U Shapes / U Section Oven Seals
 • ซีลตู้อบ / เตาอบตัวที T Profile / T Channels / T Shapes / T Section Oven Seals
 • ซีลตู้อบ / เตาอบตัวเอช H Profile / H Channels / H Shapes / H Section Oven Seals
 • ซีลตู้อบ / เตาอบตัวเอฟ F Profile / F Channels / F Shapes / F Section Oven Seals
 • ซีลตู้อบ / เตาอบตัวแอล L Profile / L Channels / L Shapes / L Section Oven Seals
 • ซีลตู้อบ / เตาอบตัวเอ็ม M Profile / M Channels / M Shapes / M Section Oven Seals
 • ซีลตู้อบ / เตาอบตัวเอ็น N Profile / N Channels / N Shapes / N Section Oven Seals
 • ซีลตู้อบ / เตาอบตัวดับบลิว W Profile / W Channels / W Shapes / W Section Oven Seals
 • ซีลตู้อบ / เตาอบตัวแซด Z Profile / Z Channels / Z Shapes / Z Section Oven Seals
 • ซีลตู้อบ / เตาอบกระดูกงู Weather Strip Oven Seals

ซีลตู้อบ สี่เหลี่ยมรู

กรุณาติดต่อได้ที่ฝ่ายขายได้ที่เบอร์
Tel : 02 – 444 – 6871
Mobile : 095 – 206 – 8185
Website : http://www.eurober.biz
Fanpage : https://www.facebook.com/Eurober
Google Plus : https://plus.google.com/112149958401011025713
Twitter : https://twitter.com/euroberweb

เราพร้อมให้การบริการให้กับท่าน

ซีลตู้อบ / เตาอบ (Oven Seals)