logo
  • September 5, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ยางซีลตู้อบ Profile

ยางซีลตู้อบ Profile

รายละเอียด ยางซีลตู้อบ Profile

ความประทับใจ ของทางท่านนั่นสำคัญ ที่ได้รับ สินค้ายาง silicone ซิลิโคน ทางเราที่เป็นผู้จัดทำขึ้นเพื่อจำหน่ายเป็นชิ้นงาน ส่วนหนึ่งของการผลิต อาหารเพื่อจัดวางขาย ทั่วไป หรือแปรรูป แบบต่างๆเพื่อสะดวกในการจับใจ ซื้อไปเก็บ เพื่อจะนำประกอบอาหารให้ทันใจ สะดวกสบาย ที่ได้ยางคุณภาพ ที่เป็น Food grade ทางเราเป็นชิ้นส่วนในการขับเลื่อนในการผลิต อาหาร และน้ำดื่ม ผัก ผลไม้ต่างๆ

สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ ยางซีลตู้อบ Profile  : ซีลยางเอ็นอาร์ /  ซีลยางเอ็นบีอาร์ / ซีลยางอีพีดีเอ็ม / ซีลยางซีอาร์ / ซีลยางซิลิโคน / ซีลยางไวตัน

ยางซีลตู้อบ Profile   อุตสาหกรรม

ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งานเฉพาะด้าน ยางซีลตู้อบ Profile :  ยางซีลตู้อบ ตัว J , ยางซีลตู้อบ ตัว S , ยางซีลตู้อบ U Profile , ยางซีลตู้อบ V Profile , ยางซีลตู้อบ J Profile , ยางซีลตู้อบ P Profile , ยางซีลตู้อบ S Profile , ยางซีลตู้อบ D Profile , ยางซีลตู้อบ Profile , ยางซีลตู้อบ E Profile , ยางซีลตู้อบ Oven Door Seals , ยางซีลตู้อบ Oven Seals , ยางซีลตู้อบ โอริ่งคอร์ด , ยางซีลตู้อบ O-Ring Cord , ยางซีลตู้อบ อีพีดีเอ็ม , ยางซีลตู้อบ EPDM , ยางซีลตู้อบ ทนความร้อน , ยางซีลตู้อบ ทนความร้อนสูง

การใช้งานด้านอื่นๆ ยางซีลตู้อบ Profile : ซีลตู้อบวอลนัส / ซีลตู้อบพุทรา / ซีลตู้อบแครนเบอรี่ / ซีลตู้อบเม็ดมะม่วงหิมพานต์ / ซีลตู้อบลูกพลับ / ซีลตู้อบเผือก / ซีลตู้อบมัน / ซีลตู้อบบร็อคโคลี่ / ซีลตู้อบแครอท / ซีลตู้อบฟักทอง / ซีลตู้อบอัลมอนด์