logo
  • September 4, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลยางตู้อบ J Profile

ซีลยางตู้อบ J Profile

รายละเอียด ซีลยางตู้อบ J Profile

สิ่งที่จะพบเจอได้บ่อยตามทั่วไป ท้องตลาด แผ่นยาง หรือยาง อาจจะใช้งานได้ไม่ดีเพราะ แผ่นยาง นั่นมีหลากเกรด และยังมีความทนทานต่างๆ ซึ่ง หากท่านนำไปใช้ อาจจะต้องได้ ยางที่ทนมากกว่าปกติ หลายเท่า  ยิ่งหากจะต้องหา แผ่นยาง ยาง Silicone เพื่อนำไปใช้งาน จำพวกในเรื่องของอาหาร ยิ่งจะต้องทราบถึงคุณลักษณะของยาง ต้องได้ยาง ที่เป็น Silicone Food grade

สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ ซีลยางตู้อบ J Profile  : ซีลยางเอ็นอาร์ /  ซีลยางเอ็นบีอาร์ / ซีลยางอีพีดีเอ็ม / ซีลยางซีอาร์ / ซีลยางซิลิโคน / ซีลยางไวตัน

ซีลยางตู้อบ J Profile   อุตสาหกรรม

ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งานเฉพาะด้าน ซีลยางตู้อบ J Profile  :  ซีลตู้อบ  , ซีลตู้อบ Square , ซีลตู้อบ Profile , ซีลตู้อบ E Profile , ซีลตู้อบ ตัว E , ซีลตู้อบ U Profile , ซีลตู้อบ ตัว U , ซีลตู้อบ D Profile , ซีลตู้อบ ตัว D , ซีลตู้อบ S Profile , ซีลตู้อบ ตัว S , ซีลตู้อบ V Profile , ซีลตู้อบ ตัว V , ซีลตู้อบ P Profile , ซีลตู้อบ ตัว P , ซีลตู้อบ J Profile , ซีลตู้อบ ตัว J , ซีลตู้อบ Oven Door Seals , ซีลตู้อบ Oven Seals , ซีลตู้อบ โอริ่งคอร์ด , ซีลตู้อบ O-Ring Cord , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ ซีอาร์ , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ Neoprene , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ นีโอพรีน

การใช้งานด้านอื่นๆ ซีลยางตู้อบ J Profile : ซีลยางเตาอบ / ซีลยางไมโครเวฟ / ซีลยางกันรั่ว / ซีลยางตัว J / ซีลยางตัว P / ซีลยางตัว E / ซีลยางตัว V / ซีลยางตัว D / ซีลยางตัว S / ซีลยางกระดูกงู / ซีลยางขอบประตู / ซีลยางขอบประตูรถ / ซีลเครื่องทำไอน้ำ