logo
  • July 24, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลตู้อบ Oven Seals

ซีลตู้อบ Oven Seals

รายละเอียด ซีลตู้อบ Oven Seals

การที่จะทำ ซีนยางที่ตรงตามความต้องการนั้นบางทีอาจควรต้องตัดงานเพื่อทำพื้นยางจำพวกให้ตรงกับสิ่งที่จำเป็นสำหรับในการใช้งานเพื่อจะนำไปติดตั้งหรือติดขอบในสิ่งที่ทางลูกค้าอยากได้ใช้งานซึ่งซีนยางนั้นต้องมีคุณลักษณะตรงสิ่งที่ต้องการและลักษณะของงานต้องตรงความพอดี

สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ ซีลตู้อบ Oven Seals  : ซีลยางNR /  ซีลยางNBR / ซีลยางEPDM / ซีลยางCR / ซีลยางSilicone / ซีลยางviton

ซีลตู้อบ Oven Seals   อุตสาหกรรม

ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งานเฉพาะด้าน ซีลตู้อบ Oven Seals  :  ซีลยางฟองน้ำตู้อบ ซิลิโคน , ซีลยางฟองน้ำตู้อบ CR , ซีลยางฟองน้ำตู้อบ ซีอาร์ , ซีลยางฟองน้ำตู้อบ Neoprene , ซีลยางฟองน้ำตู้อบ นีโอพรีน , ยางฟองน้ำซีลตู้อบ , ยางฟองน้ำซีลตู้อบ Square , ยางฟองน้ำซีลตู้อบ ตัว E , ยางฟองน้ำซีลตู้อบ ตัว U , ยางฟองน้ำซีลตู้อบ ตัว V , ยางฟองน้ำซีลตู้อบ ตัว P , ยางฟองน้ำซีลตู้อบ ตัว J , ยางฟองน้ำซีลตู้อบ ตัว D , ยางฟองน้ำซีลตู้อบ ตัว S , ยางฟองน้ำซีลตู้อบ U Profile , ยางฟองน้ำซีลตู้อบ V Profile , ยางฟองน้ำซีลตู้อบ D Profile , ยางฟองน้ำซีลตู้อบ S Profile

การใช้งานด้านอื่นๆ ซีลตู้อบ Oven Seals  : ซีลยางทนโอโซน / ซีลยางกันล่ามไฟ / ซีลยางทนแสงแดด / ซีลยางทนแรงเสียดสี / ซีลยางทนแสงUV / ซีลยางทนOZone / ซีลยางทางการแพทย์ / ซีลยาง medical grade / ซีลยางห้องแลป / ซีลยางห้องทดลอง / ซีลยางอุตสาหกรรมเครื่องดี่ม / ซีลยางอุตสาหกรรมอาหาร / ซีล Steam Room