logo
  • July 24, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลตู้อบ heat resistant

ซีลตู้อบ heat resistant

รายละเอียด ซีลตู้อบ heat resistant

ในบานประตูแล้วก็บานรถยนต์นั้นแม้กระทั้งบานประตูนั้นมีการใช้งานด้วยความปรารถนารวมทั้งความต้องการ ที่จำเป็นต้องนำซีนยางไปใช้เพื่อการติดขอบเพื่อเป็นการป้องกันและไม่ให้มีการชนจากวัตถุที่ใช้แล้วก็คุ้มครองป้องกันเสียงความร้อนแล้วก็แรงกระทบที่เกิดขึ้น

สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ ซีลตู้อบ heat resistant  : ซีลยางเอ็นอาร์ /  ซีลยางเอ็นบีอาร์ / ซีลยางอีพีดีเอ็ม / ซีลยางซีอาร์ / ซีลยางซิลิโคน / ซีลยางไวตัน

ซีลตู้อบ heat resistant   อุตสาหกรรม

ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งานเฉพาะด้าน ซีลตู้อบ heat resistant  :  ซีลฟองน้ำตู้อบ ซีอาร์ , ซีลฟองน้ำตู้อบ Neoprene , ซีลฟองน้ำตู้อบ นีโอพรีน , ซีลยางฟองน้ำตู้อบ , ซีลยางฟองน้ำตู้อบ Square , ซีลยางฟองน้ำตู้อบ ตัว D , ซีลยางฟองน้ำตู้อบ ตัว E , ซีลยางฟองน้ำตู้อบ ตัว S , ซีลยางฟองน้ำตู้อบ ตัว J , ซีลยางฟองน้ำตู้อบ ตัว P , ซีลยางฟองน้ำตู้อบ ตัว V , ซีลยางฟองน้ำตู้อบ ตัว U , ซีลยางฟองน้ำตู้อบ D Profile , ซีลยางฟองน้ำตู้อบ V Profile , ซีลยางฟองน้ำตู้อบ S Profile , ซีลยางฟองน้ำตู้อบ J Profile , ซีลยางฟองน้ำตู้อบ P Profile , ซีลยางฟองน้ำตู้อบ U Profile

การใช้งานด้านอื่นๆ ซีลตู้อบ heat resistant  : ซีลยางทนการเสื่อมสภาพ / ซีลยางทนสภาพแวดล้อม / ซีลยางฟู้ดเกรด / ซีลยางสัมผัสอาหาร / ซีลยางFoodGrade / ซีลยางทนความร้อน / ซีลยางทนแรงฉีกขาด / ซีลยางทนน้ำมันจากพืช / ซีลยางทนน้ำมันจากสัตว์ / ซีลยางทนกรด / ซีลยางทนด่าง / ซีลยางทนน้ำมันเครื่อง / ซีลห้องอบไอน้ำ