logo
  • July 21, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลตู้อบ ฟู้ดเกรด

ซีลตู้อบ ฟู้ดเกรด

รายละเอียด ซีลตู้อบ ฟู้ดเกรด

สิ่งซึ่งสามารถจะติดคอสำหรับในการใช้งานต่างๆได้ตามความเหมาะสมนั้นจำเป็นต้องมีการเกี่ยวและยึดที่ดี ซึ่งนิยมใช้ในแบบอย่างหรือวิธีการทำขึ้นจากแบบเก่ามาปรับปรุงเป็นแบบอย่างใช้เพื่อการติดตั้งง่ายถอดเปลี่ยนแปลงง่ายและให้ความสบายตอบสนองการทำงานที่เป็นอย่างดี ซึ่งหมายถึง ซีนยางซึ่งมีลักษณะเป็นเกลียวล็อคตามแบบอย่างต่างๆตามความปรารถนาที่ทนต่อแรงชนความร้อนความเย็นละอองน้ำโอโซนและบรรยากาศรอบกายได้ดิบได้ดีและยังสามารถเพิ่มคุณลักษณะสำหรับการทนต้นเหตุอื่นๆอีก

สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ ซีลตู้อบ ฟู้ดเกรด  : ซีลยางเอ็นอาร์ /  ซีลยางเอ็นบีอาร์ / ซีลยางอีพีดีเอ็ม / ซีลยางซีอาร์ / ซีลยางซิลิโคน / ซีลยางไวตัน

ซีลตู้อบ ฟู้ดเกรด   อุตสาหกรรม

ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งานเฉพาะด้าน ซีลตู้อบ ฟู้ดเกรด  :  ซีล โอริงคอร์ด ตู้อบ , ซีล O-Ring Cord ตู้อบ , ซีล EPDM ตู้อบ , ซีล อีพีดีเอ็ม ตู้อบ , ซีล Oven Door Seals ตู้อบ , ซีล Oven Seals ตู้อบ , ซีล Square ตู้อบ , ซีลทนความร้อน ตู้อบ , ซีลทนความร้อนสูง ตู้อบ , ซีลทนร้อน ตู้อบ , ซีลทนร้อนสูง ตู้อบ , ซีลฟู้ดเกรด ตู้อบ , ซีลFood Grade ตู้อบ , ซีลFood Contact ตู้อบ , ซีลสัมผัสอาหาร ตู้อบ , ซีลฟองน้ำ ตู้อบ  , ซีลทนไอน้ำ ตู้อบ  , ซีลSponge ตู้อบ , ซีลSilicone ตู้อบ , ซีลซิลิโคน ตู้อบ , ซีลCR ตู้อบ , ซีลซีอาร์ ตู้อบ , ซีลNeoprene ตู้อบ , ซีลนีโอพรีน ตู้อบ , ซีลยางตัว U ตู้อบ , ซีลยางตัว V ตู้อบ

การใช้งานด้านอื่นๆ ซีลตู้อบ ฟู้ดเกรด  : ซีลตู้อบเมล็ดฟักทอง / ซีลตู้อบปลาหมึก / ซีลตู้อบหมูแผ่น / ซีลตู้อบมะขาม / ซีลตู้อบเมล็ดแตงโม / ซีลตู้อบสี / ซีลวีแพ็คกิ้ง / ซีลกระบอกสูบ / ซีลไฮโดรลิค / ซีลยางทนจารบี / ซีลยูคัพ