logo
  • July 21, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลตู้อบ ทนความร้อนสูง

ซีลตู้อบ ทนความร้อนสูง

รายละเอียด ซีลตู้อบ ทนความร้อนสูง

ด้วยสิ่งที่มีความต้องการที่จำเป็นต้องใช้สิ่งซึ่งสามารถยึดติดขอบประตูของหน้าต่างและคอ บานเกล็ดหรือบานเลื่อนนั้นมีความจำเป็นที่จะคุ้มครองปกป้องการรั่วไหลของสิ่งที่ไม่เป็นสองจากการทำงานข้างในหรือคุ้มครองปกป้องอากาศจากด้านนอกต้นเหตุอื่นแต่ว่าข้างนอกซึ่งซีลยางควรจะมีขนาดให้เหมาะสมรวมทั้งติดต่อได้อย่างมิดชิดไม่มีการรั่วหรือมีร่องรอยที่อาจกำเนิดทำให้อากาศไปสู่ด้านในหรือของเหลวไปสู่ด้านนอกสู่ภายใน

สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ ซีลตู้อบ ทนความร้อนสูง  : ซีลยางเอ็นอาร์ /  ซีลยางเอ็นบีอาร์ / ซีลยางอีพีดีเอ็ม / ซีลยางซีอาร์ / ซีลยางซิลิโคน / ซีลยางไวตัน

ซีลตู้อบ ทนความร้อนสูง   อุตสาหกรรม

ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งานเฉพาะด้าน ซีลตู้อบ ทนความร้อนสูง  :  ซีลตู้อบ  , ซีลตู้อบ Square , ซีลตู้อบ Profile , ซีลตู้อบ E Profile , ซีลตู้อบ ตัว E , ซีลตู้อบ U Profile , ซีลตู้อบ ตัว U , ซีลตู้อบ D Profile , ซีลตู้อบ ตัว D , ซีลตู้อบ S Profile , ซีลตู้อบ ตัว S , ซีลตู้อบ V Profile , ซีลตู้อบ ตัว V , ซีลตู้อบ P Profile , ซีลตู้อบ ตัว P , ซีลตู้อบ J Profile , ซีลตู้อบ ตัว J , ซีลตู้อบ Oven Door Seals , ซีลตู้อบ Oven Seals , ซีลตู้อบ โอริ่งคอร์ด , ซีลตู้อบ O-Ring Cord , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ ซีอาร์ , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ Neoprene , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ นีโอพรีน

การใช้งานด้านอื่นๆ ซีลตู้อบ ทนความร้อนสูง  : ซีลตู้อบถ่าน / ซีลเตาอบเหล็ก / ซีลตู้อบพลาสติก / ซีลเตาอบแก้ว / ซีลตู้อบโรงงานหล่อแก้ว / ซีลอบผ้า / ซีลโรงงานย้อมผ้า / ซีลเตาอบอาหาร / ซีลเตาอบเครื่องดื่ม