logo
  • July 24, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลตู้อบ ตัว E

ซีลตู้อบ ตัว E

รายละเอียด ซีลตู้อบ ตัว E

สามารถติดต่อสั่งทำและก็สั่งทำการผลิตหรือส่งต้นแบบผลงานเพื่อทำซีนยางตามความอยากได้เพื่อจะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต วัสดุอุปกรณ์ภายในบ้านแล้วก็ส่วนประกอบภายในบ้าสำหรับการปฏิบัติภารกิจป้องกันหรือดูแลระบบการทำงานภายในสถานที่ต่างๆซึ่งจะต้องใช้คุณลักษณะสิ่งที่ปิดมิดชิดในของประตูและก็หน้าต่างซึ่งใช้คุณสมบัติของยางขึ้นรูปทำเป็นซีลยาง profile และก็แผนกต่างๆ

สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ ซีลตู้อบ ตัว E  : ซีลยางNR /  ซีลยางNBR / ซีลยางEPDM / ซีลยางCR / ซีลยางSilicone / ซีลยางviton

ซีลตู้อบ ตัว E   อุตสาหกรรม

ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งานเฉพาะด้าน ซีลตู้อบ ตัว E  :  ซีลยางฟองน้ำขอบประตูตู้อบ ฟองน้ำ , ซีลยางฟองน้ำขอบประตูตู้อบ Sponge , ซีลยางฟองน้ำขอบประตูตู้อบ Silicone , ซีลยางฟองน้ำขอบประตูตู้อบ ซิลิโคน , ซีลยางฟองน้ำขอบประตูตู้อบ CR , ซีลยางฟองน้ำขอบประตูตู้อบ ซีอาร์ , ซีลยางฟองน้ำขอบประตูตู้อบ Neoprene , ซีลยางฟองน้ำขอบประตูตู้อบ นีโอพรีน , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ Square , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ ตัว U , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ ตัว V , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ ตัว P , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ ตัว J , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ ตัว E , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ ตัว D , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ ตัว S , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ U Profile , ซีลฟองน้ำขอบประตูตู้อบ V Profile

การใช้งานด้านอื่นๆ ซีลตู้อบ ตัว E  : ซีลตู้อบกีวี่ / ซีลตู้อบลูกพีช / ซีลตู้อบสัปปะรด / ซีลตู้อบมะเขือเทศ / ซีลตู้อบเห็ด / ซีลตู้อบสาหร่าย / ซีลตู้อบเม็ดบัว / ซีลตู้อบขนมปัง / ซีลตู้อบเมล็ดทานตะวัน / ซีลตู้อบทุเรียน / ซีลตู้อบมะม่วง / sauna room