logo
  • April 24, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลตู้อบ ลดแรงเสียดทาน

ซีลตู้อบ ลดแรงเสียดทาน

รายละเอียด ซีลตู้อบ ลดแรงเสียดทาน

สิ่งจำเป็นที่ผู้อยากได้ใช้งานในเรื่องของยางหรือซีลยางต้องที่จำต้องรู้ถึงรูปแบบการทำงานการใช้งานที่จะต้องนำซีลเลยเป็นองค์ประกอบหรือคุ้มครองป้องกันการทำงานในแต่ละส่วนที่ต้องใช้ c ในการต่อว่าดการปิดช่องไม่ให้สิ่งที่ลูกค้าต้องการเข้าหรือออกไปสู่ข้างนอก ซึ่งเป็นอย่างงั้นจะมีหลากหลายแบบก็เลยต้องเลือกให้ตรงกับการใช้งานตรงจุดมุ่งมาดปรารถนาและก็ตรงเป้าหมายในการทำงาน

สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ ซีลตู้อบ ลดแรงเสียดทาน  : ซีลยางNR /  ซีลยางNBR / ซีลยางEPDM / ซีลยางCR / ซีลยางSilicone / ซีลยางviton

ซีลตู้อบ ลดแรงเสียดทาน   อุตสาหกรรม

ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน ซีลตู้อบ ลดแรงเสียดทาน  : ซีลยางปั๊มน้ํา / ซีลยางแผ่น / ซีลยางลดเสียง / ยางฟองน้ำ / ซีลตู้อบ / ซีลเตาอบ / ซีลตู้อบผลไม้ / ซีลตู้อบยาง / ซีลตู้อบไม้ / ซีลตู้อบพาย / ซีลตู้อบธัญพืช / ซีลตู้อบสมุนไพร

การใช้งาน ซีลตู้อบ ลดแรงเสียดทาน  : ออยซีล / ซีลลูกสูบ / ซีลฝาหม้อ / ซีลฝาถัง / ซีลบรรจุกล่องอาหาร / ซีลขอบหน้าต่าง / ซีลปั๊มน้ำ / ซีลตู้อบอลูมิเนียม / ซีลตู้อบกระดาษ / ซีลเตาอบหิน