logo
  • April 24, 2017
  • Uncategorized
  • Comments Off on ซีลตู้อบ กันรั่ว

ซีลตู้อบ กันรั่ว

รายละเอียด ซีลตู้อบ กันรั่ว

ซีลยางที่นิยมใช้ในอุปเทศไทยเล่นซีลยางประเภทรูปตัว E ซึ่งเป็นประเภทที่สามารถรองรับแรงกระแทกได้ดีรวมทั้งสามารถติดตั้งได้ง่ายซึ่งมีขนาดหลักหลายแบ่งได้หลายเกรดก็เลยจำต้องมองขนาดของ ความจำเป็นยา’ชนิดนี้ในการคุ้มครองป้องกัน แล้วก็ที่สำคัญนั้นจะต้องรู้ข้อมูลถึงความร้อนและก็การใช้งานจึงจะเลือกชนิดของซีลยางรวมทั้งเนื้อยางที่นำไปใช้ทำให้อายุการใช้งานเป็นไปอย่างแม่นยำตามกฎของที่สากล กำหนดไว้

สามารถสั่งผลิตแบบพิเศษให้เหมาะกับการใช้งานของท่านได้ทุกรูปแบบ ยินดีให้คำปรึกษา

Tel : 02 – 444 – 6871

Mobile : 095 – 206 – 8185

วัตถุดิบ ซีลตู้อบ กันรั่ว  : ซีลยางNR /  ซีลยางNBR / ซีลยางEPDM / ซีลยางCR / ซีลยางSilicone / ซีลยางviton

ซีลตู้อบ กันรั่ว   อุตสาหกรรม

ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมยานพาหนะการขนส่งสินค้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมความปลอดภัย / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมกีฬาและอุปกรณ์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมโครงสร้างอาคาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมพลังงานและไฟฟ้า / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมการเกษตรและการเพาะปลูก / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ / ซีลตู้อบ  อุตสาหกรรมเครื่องจักรและเครื่องกล

การใช้งาน ซีลตู้อบ กันรั่ว  : ซีลยางกันน้ำ / ซีลยางทนน้ำ / ซีลยางกันกระแทก / ซีลยางลดแรงกระแทก / ซีลยางกันซึม / ซีลยางทนน้ำมัน / ซีลยางกันน้ำมัน / ซีลยางทนเชื้อเพลิง / ซีลยางทนไอน้ำ / ซีลยางทนความเย็น / ซีลยางทนแรงดัน / ซีลตู้สตีม

การใช้งาน ซีลตู้อบ กันรั่ว  : ซีลตู้อบเมล็ดฟักทอง / ซีลตู้อบปลาหมึก / ซีลตู้อบหมูแผ่น / ซีลตู้อบมะขาม / ซีลตู้อบเมล็ดแตงโม / ซีลตู้อบสี / ซีลวีแพ็คกิ้ง / ซีลกระบอกสูบ / ซีลไฮโดรลิค / ซีลยางทนจารบี / ซีลยูคัพ